• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Uroczystość św. Klary

O Klaro, wyposażona w wielorakie tytuły jasności!
Przed swym nawróceniem jasna, po nawróceniu jeszcze jaśniejsza,
w życiu zamkniętym przejasna, najjaśniejsza po dokonaniu doczesnego życia!
Od tej Klary świat otrzymał jasne zwierciadło dobrego przykładu,
ogrody niebieskie zyskały wonną lilię dziewictwa, a ziemia odczuwa jawną pomoc i wsparcie.
O przedziwna jasności błogosławionej Klary!
Im pilniej jej szukamy w szczegółach, tym wspanialszą ją w nich znajdujemy. 

Zajaśniała bowiem w świecie, zabłysła w zakonie; w domu jaśniała jak promyk, w klasztorze rozbłysła jak światło błyskawicy.
Zajaśniała w życiu, promieniuje po śmierci; zajaśniała na ziemi, roztacza blaski w niebie!

z Bulli kanonizacyjnej św. Klary