• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

czotki

Jak deszcz, im częściej pada, tym bardziej zwilża ziemię,
tak również święte imię Jezusa,
jeśli się je często wymawia i wzywa,
napełnia ziemię naszego serca radością i weselem.

– Hezychiusz z Synaju
PLECIONY RÓŻANIEC
- (komboskion, czotka, brojanica)
na chrześcijańskim wschodzie jest bardzo rozpowszechniony. Chrześcijanie obrządku wschodniego (prawosławni i katolicy) używają go do tzw. ,,Modlitwy serca” lub ,,Modlitwy Jezusowej”.
Modlitwa różańcowa Wschodu i Zachodu ma swój wspólny korzeń i początek w modlitwach odmawianych przez mnichów z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pisze o tym św. Jan Paweł II: 
Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezusowej, która wyrasta na glebie chrześcijańskiego Wschodu. 
– List Apostolski ,,Rosarium Virginis Mariae’’
Czotki – (bo taka nazwa jest nam bardziej znana) wykonane są ze sznurka, splatane na przemian kolejnym węzłem, jak ludzkie działanie z Bożą Łaską, które staje się jedno z człowiekiem.
Na czotkach mogą pojawić się drewniane elementy (krzyżyk, koraliki) przypominające drzewo życia z raju i drzewo krzyża. Frędzel, którym często zakończony jest krzyżyk, według starych podań mnichów wschodnich oznacza Boże Miłosierdzie wypływające z Krzyża. Mnisi pytali się:,, Ile warta jest jedna zagubiona owieczka? Warta jest całej Krwi Jezusa, która za nią była wylana”. Dlatego w tradycji wschodu nazywa się te frędzel ,,Miłosierdziem”. Symbolika frędzla nawiązuje również do kobiety cierpiącej, która pragnęła uchwycić się frędzla u płaszcza Jezusa, by zostać uzdrowioną ( Łk 8,44).