• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

dołącz do nas

Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy
i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia,
jest wielkie dobrodziejstwo naszego powołania [...].
Dlatego Apostoł mówi: Uznaj swoje powołanie.
– z Testamentu św. Klary
Przyjmujemy do naszej wspólnoty młode kobiety.
Jeśli jesteś zainteresowania kontemplacyjnym życiem zakonnym w duchowości św. Klary z Asyżu
- skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci rozeznać drogę Twojego powołania.

etapy formacji

Na czas formacji składają się:

* ASPIRANTURA - od jednego do dwóch lat
To czas pierwszego poznania wspólnoty przez kandydatkę oraz kandydatki przez wspólnotę.
Obejmuje szereg kontaktów i spotkań, częściowo już w klauzurze klasztoru.

* POSTULAT - od jednego do dwóch lat
To czas zamieszkania we wspólnocie sióstr i dzielenia z nimi codzienności.
W tym okresie czasu postulantka przygotowuje się do intensywniejszej formacji w nowicjacie i
pogłębia swoją formację ludzką oraz wiedzę religijną.

* NOWICJAT - dwa lata
Rozpoczyna się przyjęciem habitu. Jest to najintensywniejszy czas formacji, czas wchodzenia głębiej w tajemnicę swojego powołania i naszego charyzmatu,
Ten etap przygotowuje nowicjuszkę do zaślubin z Chrystusem podczas pierwszej profesji.

* PROFESJA CZASOWA - pięć lat
Rozpoczyna się wraz ze złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.
Profeska czasowa uczy się naśladować Oblubieńca podczas swej codzienności, w modlitwie i pracy, w milczeniu i relacjach ze współsiostrami.

* ŚLUBY WIECZYSTE 
To decyzja całkowitego oddania się na własność Jezusowi Chrystusowi, a także czas pełnego wejścia w życie wspólnoty siostrzanej.

* FORMACJA STAŁA po ślubach wieczystych
To codzienne poszukiwanie bliskości Pana i pozwolenie na formowanie się poprzez wydarzenia i Słowo Boże.

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.
– św. Franciszek

Ocal powołanie - modlitwa

Bądź uwielbiony Boże, nasz Ojcze, w swoich dziełach, które z miłości nieustannie stwarzasz.
Ty powołujesz wszystko do istnienia, a człowieka zapraszasz do pełnienia Twojej świętej woli i odkrywania w niej prawdziwego szczęścia.

Odwracając się od wszelkiego zła, proszę Cię Ojcze, w imię Jezusa,
abyś wejrzał w swym miłosierdziu na polskie klasztory sióstr klarysek.
Obdarz te wspólnoty świętymi i licznymi powołaniami.
Proszę w imię Twojego Syna, abyś prowadził i chronił tę, którą sobie wybrałeś.
Daj jej odwagę do wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie: Pójdź za mną.
Oddal od niej zniechęcenie i niepewność; obdarz pragnieniem miłowania Ciebie ponad wszystko i gotowością do podjęcia życia w zakonie świętej Klary.
Zachowaj ją od zła, które mogłoby zniweczyć jej powołanie
i użycz jej łaski wytrwałości w godzinie próby.
Postaw na jej drodze świadków Ewangelii, którzy pomogą jej wzrastać i bezgranicznie Tobie zaufać. Uzdolnij rodziców, aby zrozumieli, jak wielkim darem jest ofiarować Tobie swą córkę i napełnij ich serca pokojem.
Niech Twój Święty Duch spocznie na jej domu i wszystkich jej bliskich,
a ją samą niech prowadzi aż do wypełnienia Twoich świętych zamiarów.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Królowo Zakonu Serafickiego - módl się za nami!

Święta Klaro - módl się za nami!