• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

dołącz do nas

Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy
i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia,
jest wielkie dobrodziejstwo naszego powołania [...].
Dlatego Apostoł mówi: Uznaj swoje powołanie.
– z Testamentu św. Klary
Przyjmujemy do naszej wspólnoty młode kobiety.
Jeśli jesteś zainteresowania kontemplacyjnym życiem zakonnym w duchowości św. Klary z Asyżu
- skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci rozeznać drogę Twojego powołania.

etapy formacji

Na czas formacji składają się:

* ASPIRANTURA - od jednego do dwóch lat
To czas pierwszego poznania wspólnoty przez kandydatkę oraz kandydatki przez wspólnotę.
Obejmuje szereg kontaktów i spotkań, częściowo już w klauzurze klasztoru.

* POSTULAT - od jednego do dwóch lat
To czas zamieszkania we wspólnocie sióstr i dzielenia z nimi codzienności.
W tym okresie czasu postulantka przygotowuje się do intensywniejszej formacji w nowicjacie i
pogłębia swoją formację ludzką oraz wiedzę religijną.

* NOWICJAT - dwa lata
Rozpoczyna się przyjęciem habitu. Jest to najintensywniejszy czas formacji, czas wchodzenia głębiej w tajemnicę swojego powołania i naszego charyzmatu,
Ten etap przygotowuje nowicjuszkę do zaślubin z Chrystusem podczas pierwszej profesji.

* PROFESJA CZASOWA - pięć lat
Rozpoczyna się wraz ze złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.
Profeska czasowa uczy się naśladować Oblubieńca podczas swej codzienności, w modlitwie i pracy, w milczeniu i relacjach ze współsiostrami.

* ŚLUBY WIECZYSTE 
To decyzja całkowitego oddania się na własność Jezusowi Chrystusowi, a także czas pełnego wejścia w życie wspólnoty siostrzanej.

* FORMACJA STAŁA po ślubach wieczystych
To codzienne poszukiwanie bliskości Pana i pozwolenie na formowanie się poprzez wydarzenia i Słowo Boże.

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.
– św. Franciszek