• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

świece

Wy jesteście światłem świata. [...]
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
– J 5, 14.16
świece Bożonarodzeniowe
świece kwiatowe i inne