• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Odpust zupełny w osiemsetną rocznicę Bożego Narodzenia w Greccio

Przeżywamy obecnie w Rodzinie Franciszkańskiej wielki jubileusz. Wielki – ponieważ tak naprawdę to cała seria jubileuszy!

Lata 1223-1226 obfitują w wiele ważnych wydarzeń w życiu św. Franciszka: zatwierdzenie Reguły dla Braci, Stygmaty, śmierć.

Pośród tych wydarzeń znajduje się także żywa szopka w Greccio w dniach 24-25 grudnia 1223 roku. Franciszek podczas Eucharystii przypomina narodziny Jezusa w żłobie tak, jak miało to miejsce w Betlejem. Warto zaznaczyć, że to wydarzenie dało początek szopkom bożonarodzeniowym na całym świecie, a szczególnie „żywym szopkom” z udziałem żywych zwierząt.

Z okazji 800-lecia tego zdarzenia od 8 grudnia 2023 r., uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, do 2 lutego 2024 r., święta Ofiarowania Pańskiego, można uzyskać odpust zupełny, nawiedzając świątynie franciszkańską (w tym także naszą kaplicę) i modląc się przed ustawionym tam żłóbkiem. Osoby, które nie są w stanie fizycznie nawiedzić takiego kościoła/ kaplicy , mogą uzyskać odpust, ofiarowując swoje cierpienie i składając duchową ofiarę.

Zachęcamy więc do odwiedzania świątyń franciszkańskich, także naszej kaplicy, aby uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

Poniżej przedstawiamy dokument Konferencji Rodziny Franciszkańskiej ogłaszający ów odpust:

 

Do braci i sióstr
rodziny franciszkańskiej

Odpust zupełny z okazji osiemsetnej rocznicy „Bożego Narodzenia w Greccio”
przeżytego przez św. Franciszka z Asyżu

Drodzy bracia i siostry,
niech Pan obdarzy was pokojem!

Piszemy do was z Asyżu, gdzie zebraliśmy się na uroczystości ku czci naszego Serafickiego Ojca, aby podzielić się z wami wielkim darem i przywilejem, jakiego Ojciec Święty zechciał nam udzielić z okazji osiemsetnej rocznicy Bożego Narodzenia w Greccio. Tutaj św. Franciszek chciał upamiętnić narodziny Pana, rozpoczynając od urządzenia żłóbka, aby dotrzeć do celebracji eucharystycznej, w której Jezus Chrystus uobecnia się w chlebie i w winie.
W ramach obchodzonej rocznicy, 17 kwietnia 2023 r., skierowaliśmy do Ojca Świętego następującą petycję: „W celu promowania duchowej odnowy wiernych i wzrostu życia łaski, prosimy, aby od 8 grudnia 2023 r., uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, do 2 lutego 2024 r., święta Ofiarowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w świątyni, nawiedzając kościoły utrzymywane przez rodziny franciszkańskie na całym świecie i zatrzymując się na modlitwie przed umieszczonymi tam żłóbkami, wierni mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Podobnie ci, którzy są chorzy lub fizycznie niezdolni do przybycia, mogli również skorzystać z daru odpustu zupełnego, ofiarując swoje cierpienia Panu lub wypełniając pobożne praktyki”.
Penitencjaria Apostolska pozytywnie odniosła się do prośby, udzielając upoważnienia do jej publicznego ogłoszenia.

W związku z tym we wszystkich kościołach powierzonych naszej pieczy duszpasterskiej możliwe będzie uzyskanie odpustu zupełnego
przez wszystkich wiernych, pod zwykłymi warunkami, od 8 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r.

Prosimy o upowszechnienie we wszystkich naszych miejscach tego „przywileju”, który dobrze wpisuje się w szczególną relację zapoczątkowaną między św. Franciszkiem a Kościołem, kiedy poprosił Papieża o odpust dla nawiedzających Porcjunkulę, i wyrażamy nadzieję, że będzie dla całej rodziny franciszkańskiej okazją do komunii i duchowej odnowy każdego brata i każdej siostry.

Niech Pan towarzyszy waszym krokom
i obdarzy was swoim miłosierdziem!

Wasi ministrowie generalni i przewodniczący

Frances Duncan OSF – Przewodniczący IFC-TOR

Tibor Kauser OFS – Minister generalny

Massimo Fusarelli OFM – Minister generalny

Roberto Genuin OFMCap – Minister generalny

Carlos Alberto Trovarelli OFMConv – Minister generalny

Amando Trujillo Cano TOR – Minister generalny

 

 

 

 

Loading