• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Litania do Świętej Kamili Varano

Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,

Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze Miłosierdzia,   - zmiłuj się nad nami
Chryste Panie, Królu wieków,
Duchu Święty Pocieszycielu,
Przenajświętsza Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Dziewico Niepokalana,  - módl się za nami
Święta Maryjo Anielska,
Święta Maryjo, uczyniona Kościołem,
Święta Maryjo, Matko Miłości,
Święta Maryjo w Drodze,

Seraficki Ojcze Franciszku,
Święta Matko Klaro,
Święta Kamilo Baptysto,

Zwierciadło czułości Ojca
Oblubienico rozmiłowana w Krzyżu Chrystusa
Wierna uczennico Ducha Świętego

Kobieto nowa według Ewangelii
Kobieto nasłuchująca głosu Oblubieńca
Kobieto posłuszna Słowu Bożemu

Służebnico całkowicie oddana swemu Panu
Uboga siostro przyodziana w piękno
Lampo zapalona w sercu Kościoła

Oblubienico Baranka złożonego w ofierze
Piecu rozżarzony pragnieniem Chrystusa
Czuła miłośniczko swego Pana

Wierna uczennico św. Franciszka
Znakomita córko św. Klary
Woniejący kwiecie Obserwancji

Gorejąca mistyczko Serca Chrystusa
Służebnico rozpalona Męką Pańską
Płomieniu jaśniejący w kontemplacji

Głosie chwały, który wszystko oddaje Panu
Światłości świata i soli ziemi
Wzniosła nauczycielko życia wewnętrznego

Pociągnięta przez Boga na pustynię
Kobieto któraś się stała modlitwą
Strażniczko modląca się pośród nocy

Płonąca pochodnio miłosierdzia
Niewiasto przyodziana w pokorę
Czysty znaku prostoty

Zwinna łanio w szybkim biegu
Gołębico ukryta u stóp Chrystusowych
Setna owieczko Pańska

Cudowna pieczęci wierności Kościołowi
Świecąca gwiazdo świętości
Prawdziwe zwierciadło doskonałości

Dziewico ukształtowana przez Słowo
Dziewico oczyszczona słuchaniem
Dziewico mądra w oczekiwaniu

Wolna i radosna w ubóstwie
Radosna i przejrzysta w czystości
Uległa i czynna w posłuszeństwie

Upodobniona do Chrystusa w godzinie próby
Mocna i odważna w trudnościach
Silna w utrapieniach

Heroiczna w przebaczaniu
Najsłodsza w miłosierdziu
Głębino miłości ku wrogom

Godna podziwu w roztropności
Cierpliwa w chorobie
Łagodna wobec maluczkich i ubogich

Odważna w prawdzie
Troskliwa w jedności siostrzanej
Posłanniczko pokoju i zgody

Niezachwiana pośród nocy wiary
Pielgrzymująca na drodze nadziei
Najpokorniejsza służebnico miłości

Perło mądrości ewangelicznej
Wonna lilio w ogrodzie wielkiego Króla
Drogocenny klejnocie uwieńczony chwałą

Światło Kościoła
Chwało Zakonu Serafickiego
Chlubo Camerino

Ty, która kroczyłaś drogą cnoty
Ty, która biegłaś po ścieżkach mądrości
Ty, która wzleciałaś na skrzydłach Boskiej Miłości
Ty, która widziałaś swoje imię wypisane w sercu Chrystusa
Ty, która poiłaś się Jego Słowem
Ty, która oddałaś Bogu miłość za miłość
Ty, która oddałaś Bogu krew za krew
Ty, która oddałaś Bogu życie za życie
Ty, która wniknęłaś w tajemnicę Miłości pokornej
Ty, która złożyłaś swą ufność wyłącznie w Opatrzności
Ty, która podeptałaś marności świata
Ty, która szukałaś jedynie śladów Umiłowanego
Ty, która teraz mieszkasz z twoim Panem
Ty, która teraz oglądasz Króla Chwały
Ty, która teraz wstawiasz się za nami z nieba

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Kamilo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ojcze Miłosierny, który otwierasz szeroko bramy Twego królestwa dla ubogich i maluczkich, spraw, abyśmy ze szczerą ufnością podążali drogą wskazaną przez św. Kamile Baptystę, by także nam objawiło się miłujące Serce Twego Syna i Jego jaśniejące Oblicze. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.