• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Nowenna do Świętego Franciszka

Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 1
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”, błagamy Cię, udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznając swoje błędy, z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem nowe życie rozpoczęli. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 2
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną, gromadźcie sobie skarby w niebie”, daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, wierząc, że „wszystko inne będzie nam dodane”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 3
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”, daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Pan swe tajemnice objawia i łaską obdarza. Który żyje i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 4
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”, daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek świat podbijał, abyśmy i my, „stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich do Boga pociągali”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 5
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”, daj nam, abyśmy zapatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka, naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali krzyż swój codzienny i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 6
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Miłujcie waszych nie-przyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”, daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 7
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”, daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach swoich zachowywali i bliźnim naszym przekazywali, a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 8  
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”; daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór św. Ojca Franciszka, w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i zbawienny skutek modłów naszych osiągnęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
W: Amen.

Dzień 9
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”, użycz nam tej seraficznej miłości jaką pałało serce św. Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków, mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu, na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.