• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Nowenna do Świętej Klary

Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 1
Święta Klaro, której serce od najwcześniejszej młodości płonęło gorącą miłością Boga i żarliwym pragnieniem oddania się Jemu, uproś nam, abyśmy to, co w górze jest miłowali, tego co w górze jest szukali, a tak doszli do posiadania w niebie Boga w Trójcy Jedynego, któremu cześć i chwała na wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej,
przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 2
Święta Klaro, która tak wielkodusznie odrzuciłaś bogactwa
i rozkosze domu rodzicielskiego, aby poślubić najskrajniejsze ubóstwo, naucz nas nie przywiązywać się do bogactw i przyjemności tego świata, ale dobrymi uczynkami gromadzić sobie skarby wieczne.
W: Amen. 
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 3
Święta Klaro, która mimo anielskiej niewinności Twego życia, tak ostrej oddawałaś się pokucie, uproś nam ducha skruchy, abyśmy przejęci prawdziwym żalem za nasze grzechy, umieli też za nie Bogu godnie zadośćuczynić, a tak uzyskali Jego łaskę
i wieczne zbawienie.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 4
Święta Klaro, najwierniejsza córko i uczennico pokornego Franciszka z Asyżu, pociągnij nas swym przykładem na ścieżki pokory, abyśmy poznawszy naszą nicość oraz wielkość Boga, umieli o sobie zapominać, a Boga uwielbiać teraz i po wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień  5
Święta Klaro, gorąca miłośnico i naśladowczyni Jezusa Ukrzyżowanego, otwórz przed nami księgę krzyża, abyśmy z niej uczyli się jak znosić cierpienia nasze i miłować Tego,
który za nas cierpiał aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 6
Święta Klaro, której niezachwiana ufność przynaglała Serce Boże aż do czynienia cudów dla Ciebie, ubłagaj nam dar dziecięcej ufności, abyśmy powierzając się we wszystkich trudnościach słodkiej Opatrzności Bożej, nigdy przy tym nie okazali się Jej pomocy niegodni.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 7
Święta Klaro, której życie było jednym wielkim aktem uwielbienia Boga, uproś nam ducha modlitwy, aby wszystkie myśli, słowa i uczynki nasze zwrócone były ku chwale Boga
i zjednywały nam oraz całemu światu Jego najświętsze błogosławieństwo.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 8
Święta Klaro, która tak dobrze rozumiałaś i tak wiernie pełniłaś ewangeliczną miłość bliźniego, naucz nas, jak mamy miłować bliźnich naszych, nie słowem i językiem, ale uczynkiem i prawdą, abyśmy mogli być nazwani dziećmi Jednego Ojca naszego, który jest w niebie.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro i wszelki dar doskonały zstępuje z wysoka, rozmnóż nad nami miłosierdzie swoje, a jakoś świętą Klarę, której uroczystość uprzedzamy, obfitością łask swoich udarował, tak i nam racz nie cofać szczodrobliwej Twej ręki, ale dla zasług tejże Świętej, racz nam łaskawie udzielić tego, o co Cię z wiarą i pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Dzień 9
Święta Klaro, która mimo zupełnego oderwania się od świata, tak żarliwie się za ten świat modliłaś i pragnęłaś zbawienia wszystkich, uproś nam ducha gorliwości, abyśmy w miarę sił naszych, słowem i przykładem, szerzyli królestwo Boże na ziemi i zasłużyli sobie na koronę chwały w niebie.
W: Amen.
Modlitwa do św. Klary o nowe powołania zakonne
O Matko nasza, święta Klaro, która w serafickiej miłości zapoczątkowałaś szereg wybranych przez Jezusa oblubienic, i która w ten sposób upowszechniłaś w świecie ideał św. Ojca Franciszka, uproś nam u Pana, aby do naszego klasztoru, który jest zarazem Twoim, przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej, przynoszące dar świętych cnót chrześcijańskich; które by je uczyniły godnymi strażniczkami Twego ducha na drodze trudnej, ale jakże wzniosłej doskonałości zakonnej. Obyśmy za Twoją przyczyną mogły się stać świetlanymi wzorami dla tych dusz dziewiczych, aby je pociągnąć do Twojej służby i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej i Twojej macierzyńskiej miłości.
W: Amen.