• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Błogosławiona Salomea

Życie bł. Salomei, naszej rodaczki, mówi nam o najwyższej wartości, jaką jest miłość.
Miłość w postaci najpełniejszej, najdojrzalszej, miłość całkowitego oddania się,
miłość, w której całkowite oddanie się rodzi pełną rezygnację.
Taka była Jej miłość, miłość Salomei, klaryski.
Taka była Jej miłość.
Miłość najpełniejsza, oddanie całkowite jedynemu Oblubieńcowi.
– kard. Karol Wojtyła
Chronologia życia bł. Salomei

1211

Narodziny Salomei Piastówny

1218

Salomea zostaje zaręczona z Kolomanem; razem obejmują tron w Haliczu

1221-1226

Uwolnienie z więzienia; objęcie rządów nad Slawonią, Dalmacją i Kroacją

1241

Najazd Tatarów na Węgry i Polskę. W bitwie pod Sayo ginie Koloman

1245

Salomea wstępuje w Sandomierzu do II Zakonu świętej Klary. Sprowadza klaryski z Pragi Czeskiej i tworzy pierwszą wspólnotę polskich klarysek. Jej brat Bolesław Wstydliwy, książę sandomiersko-krakowski uposaża nową wspólnotę.

1257

Salomea i siostry przenoszą się do Zawichostu

1259

. Wspólnota ta dała początek nowym klasztorom klariańskim w Polsce: w Starym Sączu, w Gnieźnie.

17 listopada 1268

Salomea umiera po ciężkiej chorobie

1269

Zgodnie z wolą zmarłej przeniesiono jej ciało do Krakowa i pochowano w kościele OO. Franciszkanów

1316-1320

Siostry ze Skały-Grodziska przenoszą się do klasztoru przy kościele Św. Andrzeja w Krakowie. Klasztor istnieje do dzisiaj, w którym nowe pokolenia klarysek żyją charyzmatem św. Klary.

17 maja 1673

Beatyfikacja Salomei przez papieża Klemensa X

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
Modlitwa o kanonizację
błogosławionej Salomei
Boże, Ojcze miłosierdzia, wielbimy Twoje ojcowskie Serce, krzyż Twojego Syna i potęgę miłości Ducha. 
Dziękujemy Ci za bł. Salomeę, która służyła Ci z pobożnością i gorliwie umacniała wiarę w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci, że dała nam wzór miłości Ojczyzny i troski o każdego człowieka. 
Spraw, aby przykład jej życia i cnót, wytrwałej modlitwy i pokuty, pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować Jego Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. 
Prosimy o kanonizację bł. Salomei, by każdy mógł poznać świętość jej życia i otrzymać łaski za jej wstawiennictwem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Nowenna do bł. Salomei
Litania do bł. Salomei