• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Modlić się nieustannie

Kończy się październik, Maryjny miesiąc modlitwy różańcowej – modlitwy, którą większość z nas bardzo kocha.

Przy tej okazji może warto też przypomnieć o nieco innej formie modlitwy, zbliżonej do różańca – a mamy tu na myśli MODLITWĘ JEZUSOWĄ.

W Liście Apostolskim ,,Rosarium Virginis Mariae’’ św. Paweł II pisał: ,,Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezusowej, która wyrasta na glebie chrześcijańskiego Wschodu’’.

Różaniec znamy od dziecka, towarzyszy nam niemal codziennie. A może warto poznać także formę modlitwy Jezusowej i w ten sposób ubogacić swoje życie duchowe?

O co w niej chodzi i jak ją praktykować możecie poczytać na naszej stronie:

 

Modlitwa Jezusowa

 

 

Loading