• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Wielki Post

Wielki Post – czas wyjątkowy.
Zwycięstwo w mocy Chrystusa jest w zasięgu ręki.
„Wielki Post jest zatem walką z grzechem, czasem pokuty i nawrócenia. Jest czasem postu, pokuty i czujności względem siebie, z przekonaniem, że walka czy zmaganie z grzechem nigdy się nie kończą, gdyż szatan i pokusa to rzeczywistości atakujące nas każdego dnia i w każdej chwili, a kruchość i iluzja naszej pełnej autonomii i wolności prowadzą nas do doświadczenia bolesnej mocy ciała i grzechu. Wszyscy jesteśmy niewolnikami grzechu. Dlatego trzeba nam uwolnić się od grzechu, gdyż on głęboko w nas mieszka… Grzech jest w nas. Trzeba nam zatem umrzeć dla grzechu. A śmierć dla grzechu wymaga odarcia się ze starego człowieka, by przyoblec człowieka nowego: ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami” (Ga 5, 24). […] Wielki Post to czas serca, które się rozdziera i otwiera, aby Bóg, wchodząc do środka, oczyścił je i skąpał w swojej Miłości. Światłości i Świętości”.
 
Kard. Robert Sarah

Loading