• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Relikwie Błogosławionej Salomei

W tym roku w maju minęło 350 lat od beatyfikacji bł. Salomei!

Dokładnie 17 maja. Mamy więc swego rodzaju Rok Jubileuszowy Bł. Salomei!

Z tej też okazji postanowiłyśmy dać możliwość oddawania czci tej świętej Kobiecie w znaku Jej relikwii wszystkim wiernym i Jej relikwiarz umieścić na stałe w ścianie kaplicy w części dostępnej dla świeckich.

DZIŚ NADSZEDŁ TE DZIEŃ!

Dziś pod obrazem bł. Salomei w specjalnie przygotowanej w tym celu kasecie relikwie pierwszej polskiej klaryski umieścił – przy modlitwie naszej wspólnoty – asystent naszej Federacji o. Roman Banasik.

Zatem… ZAPRASZAMY wszystkich do modlitwy przez wstawiennictwo błogosławionej Piastówny w naszej kaplicy. Przy relikwiach umieszczona została także skrzynka intencji oraz obrazki i ulotki dotyczące naszej Świętej.

 

* * *

MODLITWA

Wszechmogący dobry Boże,

Ciebie błogosławiona Salomea kochała i wielbiła całym swoim życiem;

przez Jej wstawiennictwo rozpal w moim sercu żywy płomień wiary i miłości

oraz udziel mi łaski…, o którą Cię proszę z pokorą i ufnością.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Loading