• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Uroczystość Świętej Matki Klary

Jej życie wychowywało i uczyło innych;

z księgi jej życia wszystkie inne siostry uczyły się reguły swego życia;

w zwierciadle jej życia dostrzegały one ścieżki swego życia.

Ciałem pozostawała na ziemi, ale duchem przebywała w niebie.

Naczynie pokory, skarbiec czystości,

płomień miłości, słodycz łagodności,

moc cierpliwości, zawiązka pokoju i jedność rodzinnej wspólnoty:

łagodna w słowie, delikatna w działaniu,

dla wszystkich miła i przyjemna!

- z Bulli Kanonizacyjnej Świętej Klary

Z księgi Jej życia wciąż uczymy się i my.
Dziękujemy Ci nasza Matko, święta Klaro, za Twój przykład miłości do Boga i bliźnich, módl się za nami!


Zapraszamy do lektury całej Bulli Kanonizacyjnej

Loading